• Titulinis
  • Visuomenės sveikatos technologijos

Visuomenės sveikatos technologijos

Lietuvoje vykdomos sveikatos priežiūros sistemos pertvarkos vienas iš prioritetų yra sveikatos paslaugų kokybės gerinimas. Sveikatos paslaugų kokybei užtikrinti šalyje yra sukurta teisinė bazė, įsteigtos institucijos, dalyvaujančios kokybės kontrolės procese. Tačiau sisteminio požiūrio į sveikatos paslaugų kokybės užtikrinimą stoka, prastas institucijų veiklos koordinavimas lemia nepakankamą intervencijų, skirtų sveikatos paslaugų kokybei gerinti, veiksmingumą. Šalyje nėra visuomenės sveikatos technologijų (toliau – VST) vertinimo sistemos, nesukurta nepageidaujamų įvykių (toliau – NĮ) registravimo sistema.
 
Šiuo projektu siekiama sukurti ir įdiegti VST vertinimo sistemą ir NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemą.
 
Įdiegus VST vertinimo sistemą bus sudarytos sąlygos sveikatos politikams ir specialistams gauti išsamią, moksliniais įrodymais pagrįstą informaciją apie veiksmingas ir efektyvias intervencijas, skirtas visuomenės sveikatos stiprinimui ir ligų prevencijai. Įdiegus NĮ registravimo sistemą bus sudarytos sąlygos visoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, vadovaujantis vienodais kriterijais registruoti nepageidaujamus įvykius, stebėti jų kitimo dinamiką. Sistemiškai renkama informacija bus naudinga rengiant ir įgyvendinant vieningas nepageidaujamų įvykių asmens sveikatos priežiūros įstaigose rizikos mažinimo priemones.
 
Sklandus VST vertinimo sistemos ir NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos funkcionavimas ženkliai prisidės prie visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo, geresnio gyventojų sveikatos priežiūros poreikių tenkinimo ir racionalesnio sveikatos sektoriaus išteklių naudojimo.