Vertinimo organizavimas

Literatūros duomenys rodo, kad dažniausiai atliekant visuomenės sveikatos intervencijų vertinimus yra atliekami jų efektyvumo ir veiksmingumo vertinimai. Banta (1993), Raselas (1986) ir kiti autoriai buvo pirmieji pažymėję visuomenės sveikatos intervencijų kaštų efektyvumo vertinimų trūkumą literatūroje. Be to, pastarųjų nuomone, visuomenės sveikatos intervencijų ekonominiai vertinimai kelia metodologinių problemų. Jų nuomonė, kaštų efektyvumo metodas apskritai orientuotas į nustatomus rezultatus ir dažnai neįvertinama tokia žala kaip sveikatos paslaugų teikimo netolygumai ir kiti aspektai. Autorių nuomone, taip pat kyla sunkumų paskatinti politikus investuoti į ekonomiškai efektyvių visuomenės sveikatos intervencijų taikymą, kadangi dažnai rezultatų sulaukiama tik po ilgo laikotarpio. Visgi retai taikomas kaštų-efektyvumo analizės metodas visuomenės sveikatos technologijų vertinime, ekonomistų ir analitikų nuomone, negali būti grindžiamas bendrosios informacijos ir patirties kaštų-efektyvumo analizėje trūkumu, kadangi jų nuomone, prevencijos technologijų vertinimas iš esmės nesiskiria nuo kitų sveikatos technologijų vertinimo. Be to, literatūroje pateikiama kaštų-efektyvumo analizės metodų įvaldymo gairių ir gerosios praktikos pavyzdžių, o kai kuriose knygose ir straipsniuose apžvelgiami kaštų-efektyvumo trūkumai visuomenės sveikatos srityje. Dabartiniame laikmetyje vis dažniau randama informacijos apie visuomenės sveikatos intervencijų kaštų-efektyvumo vertinimus.
 
Kaip minėta, literatūroje taip pat mažai informacijos randama apie visuomenės sveikatos vertinimus analizuojančius etinius ir socialinius aspektus. Literatūros duomenimis, dauguma etinius aspektus analizuojančių vertinimų atliekama teisės ar medicinos etikos srityse. Visuomenės sveikatos srityje atliekami vertinimai, kuriuose analizuoti etiniai aspektai, atlikti tik keliose specifiškose srityse: genetiniuose pasiekimuose, įskaitant paveldimo krūties vėžio, prenatalinį ir ŽIV skryningą bei konsultavimą.
 
Pabrėžtina, kad nors dažniausiai vertinamas visuomenės sveikatos intervencijų efektyvumas ir veiksmingumas, tačiau susiduriama su vertinimų kokybės problema. Literatūros duomenimis, sveikatos technologijų vertinimai atliekami visuomenės sveiktos srityje dažnai yra nepatikimi, dėl ko nėra diegiami praktikoje ir turi mažai įtakos sveikatos politikos formavimo procese.