• Titulinis
  • Informacija apie vertinamas visuomenės sveikatos technologijas

Informacija apie vertinamas visuomenės sveikatos technologijas

Elektroninės cigaretės: poveikis sveikatai ir teisinis reglamentavimas Europoje (2016-2017)

Pagrindimas: Elektroninės cigaretės buvo sukurtos 2003 m. Kinijoje ir į daugelio šalių rinką  pateko  kaip  plataus  vartojimo  prekė  be  valdžios  institucijų  reglamentavimo  ir  mokslinių tyrimų. Tik vėliau, tabako gamintojams išplėtojus jų gamybą ir daugėjant elektroninių cigarečių naudotojų,  pradėti  vykdyti  pirmieji  moksliniai  tyrimai, tiriantys  šių  produktų  poveikį  sveikatai. Mūsų  šalyje  priimtas  Tabako,  tabako  gaminių  ir  su  jais  susijusių  gaminių  kontrolės  įstatymas, kuriame yra numatyti  įvairūs  elektroninėms  cigaretėms  taikomi  ribojimai.  Tačiau  šio  įstatymo nuostatos  nėra  taikomos  elektroninėms cigaretėms  be  nikotino,  be  to,  prekyba  elektroninėmis cigaretėmis  nėra  licencijuojama. Tam,  kad  būtų  priimti tolimesni politiniai  sprendimai  dėl elektroninių cigarečių reglamentavimo, būtina turėti patikimą mokslo įrodymais grįstą informaciją apie galimą jų poveikį sveikatai bei žinoti, kokią licencijavimo praktiką taiko kitos Europos šalys.

Projekto tikslas: Įvertinti  elektroninių cigarečių poveikį  sveikatai  ir  teisinį  reglamentavimą Europoje.

(atsiųsti projekto santrauką)

 

Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei priklausantiems asmenims taikomų grupinių mokymų, skirtų stiprinti sveikatą, veiksmingumo vertinimas (2016-2017)

Pagrindimas: Širdies ir kraujagyslių ligos Lietuvoje ir visame pasaulyje yra pagrindinė žmonių mirties priežastis. Šios mirtys sudaro 31 proc. visų mirties priežasčių . Lietuvoje nuo širdies ir  kraujagyslių  ligų  miršta  dvigubai  daugiau  gyventojų  nei  kitose  Europos  Sąjungos  šalyse. Nesveika mityba, mažas fizinis aktyvumas, alkoholio vartojimas ir rūkymas – svarbiausi  rizikos veiksniai,  lemiantys  širdies ir  kraujagyslių  ligų  atsiradimą.  Taikant  veiksmingas  prevencijos priemones, nukreiptas į rizikingą žmonių elgseną (rūkymas, sveikatai nepalanki mityba, nutukimas, mažas fizinis aktyvumas, alkoholio vartojimas ir kita), galima efektyviai sumažinti sergamum
ą ir mirtingumą nuo šių ligų. Nuo 2014 m. patvirtintas širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų
sveikatos stiprinimo tvarkos aprašas, kuriuo siekiama pagerinti širdies ir kraujagyslių ligų rizikos
grupės asmenų sveikatą.

Projekto  tikslas: Įvertinti  grupinių  mokymų,  taikomų  širdies  kraujagyslių  ligų  rizikos  grupei priskiriamų  asmenų  sveikatai  stiprinti, veiksmingumą  ir  veiksmingų  mokymų  organizacinių aspektų atitiktį Lietuvos praktikai.

(atsiųsti projekto santrauką)

 

Suaugusiems asmenims skirtų fizinio aktyvumo intervencijų, taikant savikontrolės priemones, veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas (2016)

Pagrindimas: Mažas fizinis aktyvumas įrodytas lėtinių neinfekcinių ligų išsivystymo rizikos veiksnių, tačiau Lietuvoje atliktų įvairių tyrimų duomenys byloja apie mažą suaugusių gyventojų fizinį aktyvumą. Europos Sąjungos (ES) šalyse atlikto tyrimo duomenimis, Lietuvoje niekada  nesportuoja  ir  nesimankština  46  proc.  suaugusių  gyventojų  (ES  vidurkis  42  proc.). Lietuvos autoriai analizavę suaugusiems asmenims taikomas fizinio aktyvumo intervencijas ir jų veiksmingumą pažymi apie savikontrolės intervencijų poveikį keičiant fizinio aktyvumo elgseną, tačiau šios intervencijos retai taikomos praktikoje.

Projekto tikslas: nustatyti suaugusiems asmenims skirtų fizinio aktyvumo intervencijų, taikant savikontrolės priemones, veiksmingumą ir ekonominį efektyvumą.

(atsiųsti projekto santrauką)

 

 

DARBUOTOJŲ ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ RIZIKOS VEIKSNIUS MAŽINANČIŲ KONSULTAVIMO INTERVENCIJŲ VERTINIMAS (2015-2016)

Pagrindimas: Lietuvoje,  kaip  ir  visame  pasaulyje,  širdies  ir  kraujagyslių  ligos yra dažniausia gyventojų mirtingumo priežastis. Svarbus būdas, siekiant išvengti širdies ir kraujagyslių ligų ir su jomis susijusių pasekmių, yra rizikos veiksnių nustatymas ir jų mažinimas. Širdies  ir kraujagyslių  ligų profilaktika  darbo  vietoje  yra  ypatingai  aktuali  dėl  didelio  ankstyvų  mirčių skaičiaus darbingo amžiaus populiacijoje.

Projekto tikslas: Atlikti darbuotojų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius mažinančių konsultavimo intervencijų vertinimą.

(atsiųsti projekto santrauką)

 

INTERVENCIJŲ, GERINANČIŲ ANTIMIKROBINIŲ VAISTŲ SKYRIMĄ LIGONINĖSE VERTINIMAS (2015-2016)

Pagrindimas: Dėl  augančio  antimikrobinio  atsparumo  didėja  gydymo  kaštai,  sergamumas,
mirštamumas, daugėja komplikacijų, ilgėja hospitalizacijos trukmė, auga pacientų nepasitenkinimas sveikatos priežiūros  paslaugomis.  Tai  ypatingai  pastebima  stacionarines  paslaugas  teikiančiose  asmens  sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose kaip teigiama, trečdalis išrašomų antibakterinių vaistų yra skiriami be reikalo ir nesiremiant jokiomis rekomendacijomis.

Projekto  tikslas: Nustatyti  intervencijas  gerinančias antimikrobinių  vaistų  skyrimą  ir  taikytinas  Lietuvos ligoninėse. 

(atsiųsti projekto santrauką)