Rūkymo prevencija

ELEKTRONINĖS CIGARETĖS: POVEIKIS SVEIKATAI IR TEISINIS REGLAMENTAVIMAS EUROPOJE

Pagrindimas: Elektroninės cigaretės buvo sukurtos 2003 m. Kinijoje ir į daugelio šalių rinką  pateko kaip  plataus  vartojimo  prekė  be  valdžios  institucijų  reglamentavimo  ir  mokslinių tyrimų. Tik vėliau, tabako gamintojams išplėtojus jų gamybą ir daugėjant elektroninių cigarečių naudotojų,  pradėti  vykdyti pirmieji  moksliniai  tyrimai,  tiriantys  šių  produktų  poveikį  sveikatai. Mūsų  šalyje  priimtas  Tabako, tabako  gaminių  ir  su  jais  susijusių  gaminių  kontrolės  įstatymas, kuriame yra numatyti  įvairūs elektroninėms  cigaretėms  taikomi  ribojimai.  Tačiau  šio  įstatymo nuostatos  nėra  taikomos elektroninėms cigaretėms  be  nikotino,  be  to,  prekyba  elektroninėmis cigaretėmis  nėra licencijuojama. Tam,  kad  būtų  priimti tolimesni politiniai  sprendimai dėl elektroninių cigarečių reglamentavimo, būtina turėti patikimą mokslo įrodymais grįstą informaciją apie galimą jų poveikį sveikatai bei žinoti, kokią licencijavimo praktiką taiko kitos Europos šalys.

Tikslas:
Įvertinti  elektroninių cigarečių poveikį  sveikatai  ir  teisinį  reglamentavimą Europoje.

Protokolo santrauka (atsiųsti)

 

TELEFONU TEIKIAMOS KONSULTACIJOS METANTIEMS RŪKYTI

Pagrindimas: Rūkymas išlieka dažniausia išvengiama mirties priežastis visoje Europoje. Lietuvos sveikatos sistemoje, sprendžiant tabako vartojimo problemas, didelis dėmesys skiriamas tabako vartojimo prevencijai, tačiau norintiems mesti rūkyti asmenims paslaugos nėra išplėtotos. Dauguma rūkančiųjų norėtų mesti rūkyti, tačiau tik nedidelei daliai bandžiusiųjų pavyksta tai padaryti savarankiškai. PSO kaip vieną iš pagalbos metantiems rūkyti būdų, rekomenduoja įsteigti telefoninę pagalbos liniją, kuri norintiems mesti rūkyti asmenims, teiktų konsultacijas, kaip tai padaryti.

Tikslas: atlikti  telefonu  teikiamų  konsultacijų  asmenims,  norintiems  mesti  rūkyti, veiksmingumo, technologijos taikymo organizacinį ir ekonominio efektyvumo vertinimą.

Vertinimo ataskaitos santrauka (atsiųsti)