Psichikos sveikata

DARBUOTOJŲ PSICHIKOS GEROVĖ: INTERVENCIJOS STIPRINANČIOS DARBUOTOJŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ
 
Pagrindimas: Psichikos sveikata pripažįstama svarbiausia XXI amžiaus pradžios visuomenės sveikatos sritimi, kuriai reikia kiekybiškai ir kokybiškai naujų investicijų ir sprendimų. PSO Psichikos sveikatos veiksmų 2013–2020 m. plane nurodo, kad svarbu sudaryti sveikas gyvenimo ir darbo sąlygas, įskaitant darbo organizavimo gerinimą ir įrodymais pagrįstos streso valdymo schemos viešajame ir privačiajame sektoriuose diegimą. Atsižvelgiant į tai, kad darbingo amžius gyventojai didžiąją budraus laiko dalį praleidžia darbe, darbo vieta yra pati tinkamiausia vieta rūpintis darbingo amžiaus asmenų psichikos sveikata ir gerove.
 
Tikslas: įvertinti darbuotojų psichikos sveikatą stiprinančių intervencijų veiksmingumą ir parengti  tinkamą  streso  darbe  valdymo  įrankį  savarankiškam  naudojimui  Lietuvos  įmonėse, įstaigose ir organizacijose.
 
Vertinimo ataskaitos santrauka (atsiųsti)