2017

Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto posėdis

2016 06 17
2016 m. birželio 6 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje įvyko Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto posėdis. Jame Higienos instituto ir Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VASPT) specialistai pristatė įvertintų sveikatos priežiūros technologijų rezultatus bei planuojamų vertinti technologijų protokolus.
 
Higienos instituto specialistai pristatė visuomenės sveikatos technologijos „Telefonu teikiamos konsultacijos metantiems rūkyti“ atlikto vertinimo rezultatus. Komiteto nariams buvo pateikti apibendrinti konsultacijų telefonu metantiesiems rūkyti veiksmingumo moksliniai įrodymai, Europos Sąjungos šalių, teikiančių minėtas paslaugas, patirtis ir tokių paslaugų teikimo Lietuvoje ekonominio vertinimo rezultatai. Komiteto posėdyje taip pat buvo pristatyti dviejų visuomenės sveikatos technologijų vertinimo protokolai – trumpojo vertinimo protokolas „Suaugusiems asmenims skirtų fizinio aktyvumo intervencijų, kuriose taikomos savikontrolės priemonės, veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas“ bei išsamus vertinimo protokolas „Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupei priklausantiems asmenims taikomų grupinių mokymų, skirtų stiprinti sveikatą, veiksmingumo vertinimas“. Komitetas vienbalsiai pritarė Higienos instituto technologijos vertinimo ataskaitai bei abiems technologijų vertinimo protokolams.
 
Posėdžio metu taip pat buvo aptarti Higienos instituto ir VASPT gauti pasiūlymai bei Sveikatos apsaugos ministerijos Valstybinės ligonių kasos parengti pasiūlymai, kokias sveikatos technologijas būtų tikslinga įvertinti ateityje. Nutarta pavesti sveikatos technologijų vertinimą atliekančioms institucijoms išnagrinėti pasiūlymus dėl vertintinų sveikatos technologijų ir, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakyme Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ išdėstytais kriterijais, sudaryti vertintinų technologijų sąrašą pagal prioritetus. Vertintinų sveikatos technologijų sąrašą ir apibendrintus nustatytus prioritetus Higienos instituto ir VASPT specialistai pristatys kitame Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto posėdyje.
 
Daugiau informacijos Jums gali suteikti Raimonda Janonienė, Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo skyriaus vadovė tel. 262 8513 arba el. paštu raimonda.janonienė@hi.lt.