2017

Patvirtinta sveikatos technologijų vertinimo prioritetų nustatymo tvarka

2016 02 19
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrė 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-24 „Dėl sveikatos priežiūros technologijų vertinimo prioritetų nustatymo ir vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto sveikatos technologijų vertinimo organizavimo tvarką, kuria  siekiama nustatyti aiškų, objektyviais kriterijais pagrįstą sveikatos technologijų, kurių vertinimą yra tikslinga atlikti, atrankos procesą.
 
Ši tvarka nustato, kad pasiūlymai dėl vertintinų visuomenės sveikatos technologijų teikiami Higienos institutui iki kovo 1 d. Pasiūlymus, kokių visuomenės sveikatos technologijų vertinimus reikėtų atlikti, gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pasiūlymus dėl vertintinų visuomenės sveikatos technologijų galima pateikti užpildant elektroninę formą, kurią rasite adresu: http://technologijos.hi.lt/pasiulymai-technologiju-vertinimui.html
 
Gautus pasiūlymus Higienos institutas apibendrins ir iki balandžio 1 d. pateiks svarstyti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komitetui (http://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/sveikatos-prieziuros-technologiju-vertinimo-komitetas), kad pagal patvirtintus kriterijus būtų nustatyti vertinimo prioritetai.   
 
Visuomenės sveikatos technologijų, įtrauktų į prioritetinį sąrašą, vertinimas būtų atliekamas  2017 metais.
 
Maloniai kviečiame visus aktyviai dalyvauti teikiant pasiūlymus ir prisidėti prie mokslo įrodymais grįstos visuomenės sveikatos politikos formavimo Lietuvoje.
 
Daugiau informacijos apie Higienos instituto atliktus ir šiuo metu atliekamus visuomenės sveikatos technologijų vertinimus rasite: http://www.hi.lt/technologiju-vertinimas.html
 
Daugiau informacijos apie visuomenės sveikatos technologijų vertinimą Jums suteiks Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus vadovė Raimonda Janonienė, tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu raimonda.janoniene@hi.lt.