2017

Higienos instituto specialistai dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Edinburge

2015 10 01
2015 m. rugsėjo 28-30 dienomis Edinburge (Jungtinė Karalystė) įvyko EQUATOR (angl. Enhancing the Quality and Transparency of Health Research), tyrimų kokybės ir skaidrumo užtikrinimo tinklo organizuota konferencija „Biomedicininių tyrimų vertės didinimas ir resursų mažinimas juos atliekant“.
 
Konferencijos metu buvo aptarta su kokiomis problemomis susiduriama publikuojant biomedicininių tyrimų rezultatus ir atliekant sistemines literatūros apžvalgas. Aptarti publikuojamų tyrimų trūkumai (nepilnas ir neaiškus metodikos pateikimas, tyrimo protokolo nepateikimas ir jo nesutapimas su gautais tyrimo rezultatais, neigiamų tyrimų rezultatų nepateikimas, netinkamai parengtos tyrimų ataskaitos) bei jų įtaka klinikinei praktikai, sisteminių apžvalgų atlikimui, politiniams sprendimams, pacientams bei kitiems tyrimams.  Konferencijoje buvo pabrėžta, kad labai svarbu ir tai, jog prie publikacijų kokybės gerinimo proceso prisidėtų visi suinteresuoti asmenys - tiek patys tyrėjai, tiek užsakovai, tiek mokslinių žurnalų redaktoriai, apžvalgininkai, recenzentai ir pan.
 
Konferencijos metu buvo pristatyti keli tokio pobūdžio problemų sprendimo būdai ir rekomendacijos. Pristatytas EQUATOR tinklapis (www.equator-network.org), kuriame pateikiamos publikavimui skirtos rekomendacijos įvairiems tyrimų tipams, ir kuris padeda planuoti tyrimus, padidinti tyrimų patikimumą, vertę ir skatina skaidrų, tvarkingą duomenų viešinimą. Taip pat buvo pristatytos rekomendacijos CONSORT (Tyrimų ataskaitų suvienodinti standartai (angl. Consolidated Standards of Reporting Trials), www.consort-statement.org) ir interaktyvus įrankis COBWEB (www.cobweb.com) padedantys tyrėjams parašyti kokybiškas tyrimų ataskaitas.
 
Konferencijoje buvo pabrėžta, jog gairių arba rekomendacijų parengimas publikuojamiems tyrimams ir jų standartizavimas visiems moksliniams žurnalams būtų vienas iš geriausių būdų pagerinti publikacijų ir sisteminių literatūros apžvalgų kokybę bei vertę.
 
Konferencijos metu įgytos žinios ypatingai vertingos kritiniam tyrimų kokybės vertinimui, kuris atliekamas vykdant visuomenės sveikatos intervencijų veiksmingumo sistemines apžvalgas.
 
Daugiau informacijos apie konferenciją Jums gali suteikti Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Povilanskienė, tel. (85) 261 6681 arba el. paštu: Rasa.Povilanskiene@hi.lt .