2017

Higienos instituto specialistai dalyvavo metinėje Tarptautinės sveikatos technologijų vertinimo organizacijos konferencijoje

2015 07 03
2015 m. birželio 15–17 dienomis Osle (Norvegija) vyko 12-oji metinė Tarptautinės sveikatos technologijų vertinimo organizacijos konferencija „Globalios pastangos perduoti žinias: sveikatos technologijų vertinimas sveikatos politikai ir praktikai“ (angl. Global Efforts in Knowledge Transfer: HTA to Health Policy and Practice), kurioje dalyvavo Higienos instituto, Sveikatos apsaugos ministerijos specialistai.  Konferenciją organizavo Norvegijos žinių apie sveikatos paslaugas centras (angl. Norwegian Knowledge Center for Health Services) kartu su Danijos, Suomijos ir Švedijos sveikatos technologijų vertinimo agentūromis.
 
Konferencijoje dalyvavo maždaug 900 dalyvių iš įvairiausių pasaulio šalių. Trijų dienų konferencija stebino pranešimų įvairove ir gausa – mokslinę programą sudarė 70 lygiagrečiai vykstančių skirtingos tematikos sesijų, kurių metu buvo galima išgirsti iki 5 pranešimų, susijusių su sesijos tema.  Konferencijos mokslinę programą sudarė trys pagrindinės temos: 1) globalios iniciatyvos generuojant žinias; 2) žinių taikymas įrodymais pagrįstiems sprendimams priimti; 3) įrodymais pagrįstas sveikatos politikos formavimas.  
 
Konferencijoje buvo nemažai pranešimų, skirtų sveikatos technologijų vertinimo metodų taikymo naujovėms aptari. Pavyzdžiui, Norvegijos žinių apie sveikatos paslaugas centro specialistai dalijosi patirtimi kaip atlikti kokybinių tyrimų rezultatų sistemines apžvalgas ir pateikė rekomendacijas, kurios padėtų siekti kokybiškų vertinimo rezultatų. Ekspertų nuomone, kokybinių tyrimų rezultatai yra ypač naudingi pasirinktų sveikatos technologijų priimtinumui ir pritaikomumui konkrečiose visuomenėse vertinti. Sesijose, skirtose susipažinti su vertinimo naujovėmis, buvo pristatyti naujai atliktų vertinimų rezultatai, pavyzdžiui, Norvegijoje atliktas 12 metų berniukų skiepijimo nuo žmogaus papilomos viruso kaštų efektyvumo vertinimas, Nyderlanduose – priklausomybių gydymo kaštų efektyvumo sisteminė apžvalga. Keliose sesijose dalintasi patirtimi kaip nustatyti vertinimo prioritetus. Pranešimuose, kuriuos skaitė Norvegijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Naujosios Zelandijos sveikatos technologijų vertinimo agentūrų specialistai, buvo pristatyta didelė prioritetų nustatymo metodų įvairovė: nuo konkretaus sąrašo kriterijų taikymo ekspertų grupėse, pacientų organizacijų atstovų įtraukimo į prioritetų nustatymo procesą iki daugiamečių mokslo patariamųjų programų (angl. scientific advice programme) rengimo.
 
Konferencijoje daug dėmesio skirta sveikatos technologijas vertinančių agentūrų tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai. Technologijas vertinančių agentūrų bendradarbiavimo reikia siekiant užtikrinti technologijų vertinimo kokybę, efektyvesnį turimų žmogiškųjų ir finansinių resursų panaudojimą keičiantis  informacija apie atliktus ar planuojamus vertinimus. Ypač akcentuota bendradarbiavimo svarba formuojant  geresnės kokybės sveikatos priežiūrą. Pranešimuose atkreiptas dėmesys į tai, kad technologijų vertinimas yra dinaminis procesas, kuriame turėtų dalyvauti visos suinteresuotos grupės:  politikai, verslininkai, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai ir sveikatos paslaugų vartotojai.
 
Konferencijoje skaitytuose pranešimuose pasakyta mintis, kad sveikatos technologijų vertinimo agentūros neturėtų vertinti tik pavienes technologijas (skiepus, medicinos prietaisus, vaistus) – būtina investuoti į sveikatos sistemų vertinimą ir šitaip spręsti sveikatos paslaugų prieinamumo, sveikatos netolygumų problemas.
 
13-oji metinė Tarptautinės sveikatos technologijų vertinimo organizacijos konferencija bus rengiama 2016 m. gegužės 10–14 dienomis Tokijuje (Japonija).
 
Daugiau informacijos apie konferenciją Jums gali suteikti Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus l. e. p. skyriaus vadovė Raimonda Janonienė, tel. (85) 262 85 13 arba el. paštu: Raimonda.Janoniene@hi.lt.