2017

Konferencijoje pristatyti pirmųjų įvertintų visuomenės sveikatos technologijų rezultatai

2014 11 18
2014 lapkričio 14 d. Vilniuje įvyko konferencija „Visuomenės sveikatos technologijų, skirtų alkoholio vartojimo prevencijai ir fizinio aktyvumo darbo vietoje didinimui, veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas“, kurią organizavo Higienos institutas, vykdydamas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“.
 
Renginyje dalyvavo 50 dalyvių – Sveikatos apsaugos ministerijos, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovai, sveikatos srities mokslininkai ir tyrėjai.
 
Konferencijos dalyvius pasveikino Sveikatos apsaugos viceministras Erikas Mačiūnas ir Higienos instituto direktorius dr. Remigijus Jankauskas.
 
Konferencijoje apžvelgti nuveikti darbai, įvardinti iššūkiai, su kuriais tenka susidurti diegiant  visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą Lietuvoje. Renginio metu pristatyti dviejų visuomenės sveikatos technologijų: 1) Alkoholio vartojimo rizikos nustatymas ir trumpoji intervencija pavojingo ir žalingo alkoholio vartojimo prevencijai, ir 2) Fizinį aktyvumą darbo vietoje skatinančių intervencijų veiksmingumas, vertinimo rezultatai ir aptartos jų taikymo Lietuvoje galimybės.
 
Konferencijos metu vykusioje diskusijoje buvo aptarti klausimai, susiję su vertintinų visuomenės sveikatos technologijų atranka. Taip pat buvo aptarta vertinimo rezultatų sklaida, kuri, konferencijos dalyvių nuomone, yra būtina, siekiant didinti sveikatos politikų ir visuomenės sveikatos specialistų supratimą apie visuomenės sveikatos technologijų vertinimo poreikį ir naudą.
 
Daugiau informacijos apie renginį gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus L.e.p. vadovė R. Janonienė tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu raimonda.janoniene@hi.lt.
 
 
Konferencijoje pristatyti pranešimai:

1. Visuomenės sveikatos technologijų pirmųjų vertinimų patirtis
Raimonda Janonienė, Higienos institutas (atsiųsti);
2. Fizinį aktyvumą darbo vietoje skatinančių intervencijų veiksmingumo vertinimo pristatymas
Dr. Birutė Pajarskienė, Aušra Grigošaitienė, Higienos institutas (atsiųsti);
3. Fizinį aktyvumą darbo vietoje skatinančių intervencijų įrodymų apibendrinimas ir vertinimo rezultatai
Rūta Markevičė, Vaida Jakubynaitė, Lolita Pilipaviečienė, Higienos institutas (atsiųsti);
4. Fizinio aktyvumo intervencijų darbo vietoje ekonominis efektyvumas
Laima Dobilienė, LSMU (atsiųsti);
5. Alkoholio vartojimo rizikos nustatymo ir trumpos intervencijos taikymo ne asmens sveikatos priežiūros įstaigose veiksmingumas. Sisteminės apžvalgos rezultatai.
Ieva Radzevičiūtė, Raimonda Janonienė, Higienos institutas (atsiųsti);
6. Alkoholio vartojimo rizikos nustatymo ir trumpos intervencijos taikymo PSP įstaigose veiksmingumas ir ekonominis efektyvumas
Marius Strička, UAB eSveika; Iveta Petraitytė, Higienos institutas (atsiųsti).