2017

Higienos instituto specialistai sveikatos technologijų vertinimo įgūdžius tobulino Jorko universitete

2014 12 01
2014 m. lapkričio 24–28 d. Higienos instituto atstovai dalyvavo Jorko Universiteto, Jorko sveikatos ekonomikos konsorciumo (angl. York Health Economics Consorcium (YHEC) at University of York) organizuotuose sveikatos technologijų vertinimo mokymuose.
 
Ši veikla finansuota ES struktūrinių fondų projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (toliau – Projektas) lėšomis.
 
Mokymų metu Jorko sveikatos ekonomikos konsorciumo ekspertai pristatė ir paaiškino kokią strategiją taiko atlikdami mokslinių tyrimų apie konkrečių sveikatos technologijų veiksmingumą ir ekonominį efektyvumą sisteminę apžvalgą; kaip vykdo apžvalgai reikalingų straipsnių paiešką mokslinių publikacijų duomenų bazėse. Ekspertai pristatė kokius metodus naudoja atlikdami kritinį pasirinktų straipsnių kokybės vertinimą ir paaiškino dažniausiai pasitaikančius skirtingiems tyrimų tipams būdingus kokybės trūkumus (tyrimų rezultatų paklaidų šaltinius) į kuriuos reikėtų atkreipti dėmesį interpretuojant sveikatos technologijų veiksmingumo rezultatus.
 
Užsiėmimų metu Higienos instituto atstovai turėjo galimybę įgytas žinias taikyti praktikoje: pagal Jorko sveikatos ir ekonomikos konsorciumo parengtą kontrolinį klausimyną vertino mokslinių straipsnių kokybę, iš straipsnių rinko duomenis apie sveikatos technologijų veiksmingumą ir juos apibendrino atlikdami metaanalizę.
 
Mokymuose išsamiai buvo aptariami sveikatos technologijų ekonominio efektyvumo vertinimui taikomi modeliai. Jorko sveikatos ekonomikos konsorciumo ekspertai pristatė ir paaiškino jų sukurtus ekonominio efektyvumo vertinimo modelius, pademonstravo kaip sudaromas – sprendimų priėmimo medis modelis ir kaip atliekama ekonominio efektyvumo analizė.
 
Higienos instituto specialistai turėjo galimybę betarpiškai bendrauti su Jorko sveikatos ekonomikos konsorciumo ekspertais ir užduoti ne tik mokymų metu iškilusius klausimus, bet ir konsultuotis dėl šiuo metu Higienos instituto atliekamo pasirinktų visuomenės sveikatos technologijų vertinimo.
 
Tikimasi, kad užmegzti kontaktai su Jorko sveikatos ekonomikos konsorciumu bus naudingi plėtojant Higienos instituto tarptautinį bendradarbiavimą sveikatos technologijų vertinimo srityje.
 
Nuotraukoje (iš kairės antroje eilėje): Julie Glanville, YHEC; Lolita Pilipavičienė, HI; Dr. Rob Hodgson, YHEC; Aušra Sobutienė, HI; Iveta Petraitytė, HI; (iš kairės pirmojoje eilėje): Raimonda Janonienė, HI; Ieva Radzevičiūtė, HI ir Rūta Markevičė, HI.
 
Daugiau informacijos apie renginį gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus L.e.p. vadovė R. Janonienė tel. (8 5) 262 8513 arba el. paštu raimonda.janoniene@hi.lt.