Fizinis aktyvumas

FIZINĮ AKTYVUMĄ DARBO VIETOJE SKATINANČIŲ INTERVENCIJŲ VEIKSMINGUMAS
 
Fizinio aktyvumo skatinimo darbo vietoje technologija įvertinta taikant 2007 m. Jungtinės karalystės Nacionalinio sveikatos ir klinikinės kompetencijos instituto (NICE) parengtą tyrimo metodologiją. NICE Visuomenės sveikatos gairių Nr. 13 „Fizinis aktyvumas darbo vietoje“ sisteminės apžvalgos metu surinkti mokslo įrodymai papildyti 2007–2013 m. publikuotų mokslinių tyrimų rezultatais. Taikant PICO metodą suformuluoti technologijos vertinimo klausimai. Pagrindinis klausimas – kokios darbovietėje įgyvendinamos strategijos ir iniciatyvos, kuriomis siekiama padidinti darbuotojų fizinį aktyvumą, yra veiksmingos ir ekonomiškai efektyvios? Kokios pagrindinės dalyvavimo kliūtys?
 
Vertinimo ataskaitos santrauka (atsiųsti)
 
 
 
SUAUGUSIŲ ASMENŲ FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO INTERVENCIJŲ VEIKSMINGUMAS IR TAIKYMO PRAKTIKA LIETUVOJE (2013-2014)
 
Pagrindimas: Lietuvoje  yra  vykdomos  įvairios  fizinio  aktyvumo  intervencijos,  skirtos  įvairaus amžiaus gyventojų fizinio aktyvumo didinimui. Tačiau yra mažai žinoma apie mokslo įrodymais grįstą fizinio aktyvumo skatinimo intervencijų veiksmingumą ir tokių intervencijų taikymo praktiką šalyje.
Tikslas: nustatyti  intervencijų,  skirtų  suaugusiųjų  asmenų  fiziniam  aktyvumui  skatinti, veiksmingumą ir jų taikymo praktiką Lietuvoje.
 
Vertinimo ataskaitos santrauka (atsiųsti)