Alkoholio vartojimo prevencija

ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS NUSTATYMAS IR TRUMPOJI INTERVENCIJA PAVOJINGO IR ŽALINGO ALKOHOLIO VARTOJIMUI (2013-2014)
 
Vertinimo tikslas – pateikti apibendrintus mokslinių tyrimų įrodymus apie trumpų intervencijų (specialistų konsultacijų), teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose (PASPĮ), veiksmingumą ir įvertinti tokios intervencijos taikymo Lietuvoje ekonominį efektyvumą, surinkti ir apibendrinti mokslinius įrodymus apie trumposios intervencijos, teikiamos ne asmens sveikatos priežiūros įstaigose arba nuotoliniu būdu (internetu, elektroniniu paštu, telefonu ir pan.), veiksmingumą.
 
Atlikto visuomenės sveikatos technologijos „Alkoholio vartojimo rizikos nustatymas ir trumpoji intervencija pavojingo ir žalingo alkoholio vartojimui“ veiksmingumo ir ekonominio efektyvumo vertinimo rezultatai atskleidė, kad trumposios intervencijos taikymas PASPĮ yra veiksminga priemonė mažinant gyventojų piktnaudžiavimą alkoholiu. Jei tokia paslauga būtų pradėta teikti Lietuvos PSPĮ, ji būtų ekonomiškai efektyvi.
Vertinimo metu surinkti įrodymai apie STI teikimą ne asmens sveikatos priežiūros įstaigose atskleidė, kad tiesioginio kontakto būdu teikiama STI mokymo įstaigose (universitetuose) turi potencialo mažinti piktnaudžiavimą alkoholiu studentų grupėje, tačiau dėl jos taikymo darbo vietose reikėtų daugiau įrodymų.

 Vertinimo ataskaitos santrauka (atsiųsti)

ALKOHOLIO REKLAMOS ĮTAKA ALKOHOLIO VARTOJIMUI (2016 m. gegužė – birželis) 

Vertinimo tikslas - atlikti mokslinių publikacijų apžvalgą apie alkoholio reklamos įtaką alkoholio vartojimui bei pateikti informaciją apie Europos šalyse taikomus alkoholio reklamos ribojimus.

Atlikto vertinimo rezultatai rodo, kad alkoholinių gėrimų reklama skatino jaunus žmones pradėti vartoti alkoholį bei jo vartojimą tarp vartojančiųjų, o alkoholio reklama pardavimo vietose ir nuolaidų stendai didino jų alkoholio, ypač alaus, vartojimą. Alkoholio reklamos ir nuolaidų alkoholiniams gėrimams draudimas yra ekonomiškai efektyvi priemonė, siekiant sumažinti alkoholio vartojimą, tačiau didesnis ekonominis efektyvumas būtų pasiektas šalyje taikant įvairias mokslo įrodymais pagrįstų intervencijų kombinacijas, o ne tik draudžiant alkoholio reklamą ar nuolaidas alkoholiniams gėrimams.

Vertinimo ataskaitos santrauka (atsiųsti)