Alkoholio vartojimo prevencija

ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS NUSTATYMAS IR TRUMPOJI INTERVENCIJA PAVOJINGO IR ŽALINGO ALKOHOLIO VARTOJIMUI (2013-2014)
 
Vertinimo tikslas – pateikti apibendrintus mokslinių tyrimų įrodymus apie trumpų intervencijų (specialistų konsultacijų), teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose (PASPĮ), veiksmingumą ir įvertinti tokios intervencijos taikymo Lietuvoje ekonominį efektyvumą, surinkti ir apibendrinti mokslinius įrodymus apie trumposios intervencijos, teikiamos ne asmens sveikatos priežiūros įstaigose arba nuotoliniu būdu (internetu, elektroniniu paštu, telefonu ir pan.), veiksmingumą.
 
Atlikto visuomenės sveikatos technologijos „Alkoholio vartojimo rizikos nustatymas ir trumpoji intervencija pavojingo ir žalingo alkoholio vartojimui“ veiksmingumo ir ekonominio efektyvumo vertinimo rezultatai atskleidė, kad trumposios intervencijos taikymas PASPĮ yra veiksminga priemonė mažinant gyventojų piktnaudžiavimą alkoholiu. Jei tokia paslauga būtų pradėta teikti Lietuvos PSPĮ, ji būtų ekonomiškai efektyvi.
Vertinimo metu surinkti įrodymai apie STI teikimą ne asmens sveikatos priežiūros įstaigose atskleidė, kad tiesioginio kontakto būdu teikiama STI mokymo įstaigose (universitetuose) turi potencialo mažinti piktnaudžiavimą alkoholiu studentų grupėje, tačiau dėl jos taikymo darbo vietose reikėtų daugiau įrodymų.

 Vertinimo ataskaitos santrauka (atsiųsti)